“El que es fa als nens, els nens ho faran a la societat.”

–Karl Mannheim

Moixaina és un espai educatiu per a famílies i criatures de 0 a 6 anys, en què s’investiga, a través d’una filosofia pròpia, com créixer plegats respectant al màxim els processos de desenvolupament i d’aferrament naturals, coneixent, entenent i respectant les necessitats bàsiques de les criatures, anteposant els bons tractes i potenciant l’autoconfiança, la curiositat, la capacitat d’elecció i tot allò que ens permeti evolucionar com a éssers connectats amb nosaltres mateixos.

Entenem la socialització i les relacions amb els altres com una cosa viva, dinàmica, que es va construint dia a dia. Acompanyem l’aprenentatge, l’exploració i els processos de cada criatura a través del joc no dirigit, el moviment lliure, el respecte per la persona que cadascú és, l’acompanyament amorós del ventall complet d’emocions humanes, la gestió de conflictes a través de una mirada lliure de judici i els límits que tot grup necessita per funcionar.

El nostre objectiu principal és promoure una criança i educació respectuoses amb el creixement evolutiu natural de les criatures, i ho fem, en primer lloc, cuidant l’enllaç d’aferrament entre el nen o la nena i els seus cuidadors principals: a Moixaina les famílies no només són benvingudes , sinó que, per nosaltres, són part essencial de l’educació de la infància en aquestes edats. La seva presència fa de Moixaina l’espai ideal per gaudir en família, per conviure i crear vincles amb altres, per ser-hi presents, per cuidar i sentir-se cuidades i cures, per permetre’s transitar les emocions amb honestedat i per aprendre i compartir recursos sobre la criança respectuosa i leducació lliure en comunitat.

Laia Casals i Ester Adrover – Directores de Moixaina